Мал Аж Ахуйн Тогтвортой Хөгжлийн Даян Дэлхийн Хөтөлбөрийг танилцуулах хичээлд тавтай морилно уу. Та энэ хичээлээс:

  • МАА-н Тогтвортой Хөгжлийн Даян Дэлхийн Хөтөлбөр (GASL)
  • Азийн Сүүний Түншлэл (Dairy Asia)
  • Байгаль орчны үнэлгээ, гүйцэтгэлийн ЛИП Түншлэл (LEAP) гэсэн сэдвүүдийн хүрээнд суралцах болно.

Зарцуулах цаг: 2-3 цаг

Хичээлийн хөтөлбөр: Танилцуулга.pdf файлаас авна уу.


GASL_Танилцуулга.pdfGASL_Танилцуулга.pdf

НҮБ-ын Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллага болон Монголын Нүүдэлчин Иргэдийн Холбооноос зохион байгуулсан "Залуу Малчин - Эко Бизнес" уулзалтын үеэр тавигдсан илтгэлүүдийг хичээл болгон та бүхэнд хүргэж байна. Уг уулзалтад 10 гаруй аймгийн манлайлагч малчин залуусыг төлөөлж 30 гаруй залуус оролцлоо.